Så här går en solcellsinstallation till

Att installera solceller är en av våra förnybara energikällor med lägst kostnad och därav en förmånlig investering. Men hur ser det ut med byggställning vid installationen? När kommer solcellsinstallatörerna börja arbeta på mitt tak? Och hur fungerar fästena till solpanelerna? Det är många delar att hålla koll på vid en solcellsinstallation. Vi förklarar därför processen nedan, från första delarna av montaget fram till startklar solcellsanläggning.

image

Steg 1 – Förberedelser för montage

Efter godkänd och signerad offert kan själva solcellsinstallationen påbörjas. Vi har redan tagit kontakt med din nätägare och gjort en föranmälan om att vi kommer att installera solceller på ditt tak. En föranmälan är en ansökan om att installera solceller på din fastighet. Därefter har nätägaren undersökt förutsättningarna för att montera solceller hos dig, genom att dubbelkolla marken, gatan och kablarna intill fastigheten. Innan montaget kan påbörjas måste i de allra flesta fall en byggställning resas vid fastigheten. Byggställningen ska sträcka sig över den takdel där solcellerna ska monteras. Vi använder oss av olika ställningstyper beroende på det montage som ska utföras. Säkerheten för våra solcellsinstallatörer är en viktig del av installationen. Sista steget innan panelerna kan börja monteras på taket är att fästa takfästen och rails, dvs. de skenor som fungerar som basen för solpanelerna. Även dessa anpassas till det specifika montaget, beroende på vilken taktyp fastigheten i fråga har.

image

Steg 2 – Montering av solpaneler

Nu är det dags att montera själva solcellerna på taket. Våra egna montörer kommer ut till dig och installerar alla solpaneler på den eller de aktuella takytorna för ditt montage. Montörerna installerar även eventuella batterier och laddstationer som tillhör din skräddarsydda paketlösning.

image

Steg 3 – Koppla solceller

Efter att din anläggning är färdigmonterad är det dags för en av de mest tidskrävande uppgifterna i installationen; kabeldragningen! Vid förra steget, själva montaget av solpanelerna, förberedde montörerna kabeldragning på baksidan av varje solpanel. Kablarna får nämligen inte hänga fritt eftersom detta exempelvis kan skava mot takpannor (vid tegeltaksmontage) och orsaka skador. När alla paneler är kopplade samlas kablaget i takets ena hörn i förberedelse för inkopplingen av solpanelerna. Den del av kablaget som dras utanför panelerna skyddas alltid av kabelrör mot UV-ljus, för att säkerställa anläggningens långsiktiga prestanda. Från taket löper kablarna oftast ned via en metallmantlad list på utsidan av fasaden vidare till hjärtat i solcellsanläggningen; växelriktaren, som installeras i nästa steg.

image

Steg 4 - Hjärtat på plats

Växelriktaren placeras på en vägg nära din fastighets huvudcentral. Därefter ser en av våra egna elektriker till att allt kablage ansluts korrekt. Detta möjliggör att likströmmen som solcellerna producerar kan omvandlas till växelström, som sedan kan transporteras vidare till fastigheten. Det överskott som inte den egna fastigheten förbrukar transporteras vidare ut till elnätet. Om du har valt till att installera batterier för lagring av din egenproducerade solel ihop med din anläggning, kommer elektrikern även att koppla in detta i samband med installation av växelriktaren.

image

Steg 5 – Mätarbyte och förberedelse för driftsättning

Nu är vi på Sesol klara med de delar vi ansvarar för vid installationen av din solcellsanläggning. Du kan dock inte trycka på startknappen riktigt än. Innan din solcellsanläggning kan driftsättas måste din elmätare bytas ut. Du behöver en elmätare som kan mäta både in- och utgående el från din anläggning, för att kunna sälja vidare och tjäna pengar på den överskottsel som din anläggning producerar. Din nätägare bär ansvaret för att byta till denna dubbelriktade mätare som alltså kan mäta både produktion och konsumtion av el. Nätägaren gör också en inspektion av din anläggning och växelriktarens inkoppling. När nätägaren ger sitt klartecken och godkänner din anläggning, kan anläggningen driftsättas mot elnätet. Grattis, du producerar nu din egen el!

Så här mycket roligare blir det med solceller

Använd vår solcellskalkylator för att se hur mycket du skulle kunna spara med solceller på taket!

Var bor du? Fyll i ditt postnummer