Såhär går installationen till

image

Steg 1

Första steget på en solcellsinstallation börjar med att montörerna reser en byggställning som täcker den delen av taket där solcellerna ska monteras. Säkerheten för de som arbetar på taket är en viktig del av installationen. Efter att byggställningen är på plats monteras takfästen på taket. Om det är ett tegeltak, flyttar man tillfälligt på takpannorna för att skruva fast takkrokarna i råsponten och träffa takstolen. Därefter fäster man vertikala skenor på krokarna, som sedan fungerar som bas för solpanelerna.

image

Steg 2

Steg två av solcellsinstallationen fokuserar på att montera panelerna på plats. Montagesystemet som används...(text om olika montagesystem m.m.)

image

Steg 3

Steg tre är ett av de mer tidskrävande uppgifterna. Kablaget! Här är det viktig att få kablar att ligga rätt på baksidan av solcellspanelerna. Kablarna får inte hänga fritt på baksidan eftersom det kan skava mot takpannorna och orsaka skador. När panelerna är kopplade samlas kablaget i ena hörnet av taket. Kablaget skyddas av ett kabelrör mot UV-ljus, för att säkerställa anläggningens långsiktiga prestanda. Från taket går kablarna oftast ner via en metallmantlad list på utsidan av fasaden och leds vidare där växelriktaren sitter.

image

Steg 4 - Hjärtat på plats

Nu ska anläggningens hjärta installeras. Växelriktaren placeras på en vägg nära din huvudcentral. Där efter ser elektriker till att allt kablage ansluts korrekt så att likströmmen som solcellerna producerar kan omvandlas till växelström som sedan kan transporteras vidare till fastigheten och överskottet till elnätet. Har du valt till att installera batterier för lagring av din solel kommer elektrikern att installera det i samband med installationen av växelriktaren.

image

Steg 5

Innan solcellsanläggningen kan driftsättas skall ett elmätarbyte göras. Då byter elnätsägaren till en dubbelriktad mätare som kan mäta både produktion och konsumtion. Elnätsägaren gör också en inspektion av installationen (växelriktarens inkoppling). När detta är gjort och godkänt kan anläggningen driftsättas mot elnätet.