image

Bostadsrätt - Solceller för er BRF

Att investera i en solcellsanläggning är en bra affär för alla i en bostadsrättsförening.

Fördelar med solceller 

Att investera i en solcellsanläggning är en bra affär för alla i en bostadsrättsförening. Genom att installera solpaneler på fastighetens stora takytor skapas mervärde för de boende som kan nyttja förnybar solel i sina hushåll. Samtidigt genererar överskottsel löpande intäkter till föreningen under många år framöver.

Lönsam investering

Minskade elkostnader

Stora takytor att nyttja

image

IMD för bostadsrätter

image

Attraktiv boende med solpaneler