Våra produkter

Under dagens ljusa timmar tar solceller tillvara på solens strålar och omvandlar dessa till förnybar energi. När solen har gått ned är batterier ett bra val för att lagra solenergi och använda under dygnets övriga timmar. Överskottselen kan till exempel användas till en laddstation för elbil under kvällar och nätter. Genomtänkta lösningar gynnar inte bara dig och din plånbok, utan också miljön.
image

Solpaneler

En solcellsanläggning är inte bara en trygg och smart lösning, utan också en lönsam investering som betalar av sig själv med tiden, inom ca 8–10 år. Den egenproducerade solenergin som förbrukas i fastigheten resulterar i en direkt sänkning av dina elkostnader. 

image

Batterier

Tack vare solceller kan vi utvinna energi från solens strålar, producera vår egen el och på så sätt skapa förnybar energi. Mest energi produceras under dagen även om det är då vi behöver den som minst. Elen som inte förbrukas dagtid kan lagras i ett batteri och istället användas under dygnets övriga timmar.

image

Laddstationer

Laddstationer öppnar dörren för en enklare vardag – i hemmet, i bostadsrättsföreningen, på företaget och på lantbruket. Antalet elbilar ökar och idag är det nästan lika vanligt att ha en hållbar elbil som någon annan typ av bil. I takt med att antalet elbilar ökar har det blivit allt vanligare att installera laddboxar.

image

Checkwatt

Genom vårt samarbete med CheckWatt kan vi erbjuda dig smarta tjänster som öppnar upp för fler intäktskällor kopplat till din investering i förnybar energi. Med CheckWatt kan du få betalt genom att hjälpa till att balansera frekvensen i det svenska elnätet. Ta del av framtidens energimarknad tillsammans med Sesol och CheckWatt.

Aktuellt
Visa alla nyheter