image
kWh/år

Villa i Hultsjö producerar 12 700 kWh/år

"Varför inte ta tillvara på en energikälla som bara kommer till mig?" Ja, så säger Anita 76, om solenergi. Med hjälp av sin solcellsanläggning, bestående av 30 solpaneler, har Anita sänkt sina elkostnader med 25% och skapat sig en extra inkomst genom försäljning av den överskottsel som anläggningen producerar. Med pengarna hon sparar unnar sig Anita bland annat att gå på fotboll och äta god mat!

st
solpaneler

kWh produktion/år

%
sänkta elkostnader

Så här mycket roligare blir det med solceller

Använd vår solcellskalkylator för att se hur mycket du skulle kunna spara med solceller på taket!

Var bor du? Fyll i ditt postnummer