image
kWh/år

Markanläggning i Påryd producerar 23 690 kWh/år

Några mil ifrån Kalmar, på en gård i Påryd, har Sesol installerat en markanläggning med 48 solpaneler som kommer att producera ca 23 690 kWh per år. Detta motsvarar den genomsnittliga elförbrukningen för 58 spisar med gjutjärnsplattor i svenska hushåll under ett helt år.

Fördelar med solceller

Lantbruk kan göra stora besparingar med hjälp av solceller, tack vare sina stora takytor. Dessa ytor gör det möjligt att installera stora anläggningar med solpaneler och därmed uppnå en hög produktion av förnybar el. Eftersom lantbruk ofta förbrukar väldigt mycket el finns det stora och långsiktiga besparingar att göra genom att producera sin egen solel.

Lönsam investering

Stora och långsiktiga besparingar

Stora takytor att nyttja

image
image
image

Hör av dig så bokar vi en gratis konsultation!

Vi bedömer er fastighets förutsättningar på plats för bästa resultat.