image
kWh/år

Markanläggning i Oskarshamn producerar 259 970 kWh/år

Ett lantbruk utanför Oskarshamn har valt att nyttja en del av sin egendom för en markanläggning av solpaneler från Sesol. Anläggningen har 488 paneler och kommer att producera ca 259 970 kWh per år. Detta motsvarar den genomsnittliga elförbrukningen för 3 714 TV-apparater under ett helt år. 

Fördelar med solceller

Lantbruk kan göra stora besparingar med hjälp av solceller, tack vare sina stora takytor. Dessa ytor gör det möjligt att installera stora anläggningar med solpaneler och därmed uppnå en hög produktion av förnybar el. Eftersom lantbruk ofta förbrukar väldigt mycket el finns det stora och långsiktiga besparingar att göra genom att producera sin egen solel.

Lönsam investering

Stora och långsiktiga besparingar

Stora takytor att nyttja

image
image
image
image

Hör av dig så bokar vi en gratis konsultation!

Vi bedömer er fastighets förutsättningar på plats för bästa resultat.