image
kWh/år

Företag i Smålandsstenar producerar 356 792 kWh/år

På ett företag i Smålandsstenar har man valt att utnyttja sina stora takytor till energiproduktion för att sänka sina kostnader. Sesol har byggt en solcellsanläggning med 748 paneler som beräknas producera ca 356 792 kWh per år. Detta motsvarar årsförbrukningen av 1 019 spisar med gjutjärnsplattor.

Fördelar med solceller

Att producera solenergi är ett utmärkt sätt för ett företag att sänka sina kostnader och bidra till omställningen från beroendet av fossil energi. På många företag sker produktionen under dagtid, det är också då solcellerna genererar mest energi. Genom att installera solpaneler kan verksamhetens elkostnader minskas drastiskt. En solcellsanläggning bidrar till mer än bara en lönsam investering. Det bidrar till att verksamheten uppfattas som modern och resurseffektiv.

Lönsam investering

Minskar verksamhetens elkostnader

Miljövänligt och hållbart

image
image

Hör av dig så bokar vi en gratis konsultation!

Vi bedömer er fastighets förutsättningar på plats för bästa resultat.