Sesol rustar för framtiden och anpassar organisation och bemanning