image

Producera förnybar solel för framtiden!

Att installera solceller är en lönsam investering där du bidrar till att skapa en hållbar framtid för nuvarande och kommande generationer. Vi på Sesol är en pålitlig och hållbar leverantör där vi möjliggör för fler att producerar förnybar energi med hjälp av solens kraft. Solen väntar på dig!

Hållbarhet i fokus

Vi på Sesol vill att alla ska ha möjlighet att delta i att forma en hållbar värld utifrån sina egna unika förutsättningar med hjälp av förnybar solel. Genom att använda sig av en oändlig och förnybar naturresurs som solen, kan du både minska dina energikostnader och beroendet av fossila energikällor. Inte nog med att solen kan hjälpa oss med solel så hjälper naturen också till genom att minska underhållet genom att snö och regn rengör solpanelerna. Vi på Sesol vill tillsammans med dig skapa hopp om framtiden genom ansvarsfull användning av naturens resurser.

Insats för en hållbar framtid

Du blir mer resurseffektiv med närproducerad egen solel

Produktion av solel är helt utsläppsfri

Solcellsanläggningen varken lyser, låter eller luktar


år
Livslängd på en anläggning

ton
Undviket CO2 under hela livslängden*

varv
118 ton CO2-utsläpp motsvarar 18 varv runt jorden med dieselbil*
image

Solen - källan till allt liv

Att installera solceller på ditt villatak är en lönsam investering som bidrar till omställningen till förnybar energi. Solceller höjer fastighetens värde och genererar intäkter via försäljning av överskottsel. Varje dag träffar solens strålar jorden och möjliggör en livskraftig och grönskande natur. Samspelet mellan jorden och solen skapar årstider, väder och till och med fenomenet norrsken. Genom fotosyntesen ser solen till att växter och träd kan växa. Vi nyttjar naturens kraft för nuvarande och framtida generationer och bidrar till en tryggare omvärld, idag och imorgon.

image

Sesols arbete med hållbarhet

Vi strävar efter att vara ledande inom solenergi och att vara en kraft för omställningen mot mer förnybar energi. Vår vision innebär en framtid där naturens resurser nyttjas och används på ett ansvarsfullt sätt för kommande generationer. Genom att ta tillvara på solens energi vill vi vara med och skapa en bra nutid och en ännu bättre framtid. Ta del av vår Hållbarhetsrapport 2023 för att se hur vi idag arbetar för att göra skillnad, men även planerna vi har framåt.

Värdefulla erbjudanden!Prenumerera på vårt nyhetsbrev som är fyllt av tips, idéer och erbjudanden.
Nyhetsbrev
Genom att klicka på “Skicka” bekräftar jag att jag tagit del av Sesols integritetspolicy
Sociala medier